De Lerincks van Doesburg - Wie waren zij? Waar kwamen zij vandaan?

Inleiding

Er worden vanaf de veertiende eeuw twee families Lerinck genoemd in het gebied langs de IJssel. De ene familie kende veel gezagsdragers in Doesburg, de andere in Zutphen. Twee machtige families, maar zij waren in genetische zin niet aan elkaar gerelateerd. De Zutphense Lerincks heetten eigenlijk anders en werden ook wel Pielegrim, Pelgrumm of Pelgrim genoemd, afgeleid van peregrinus, hetgeen vreemdeling betekent. Deze "vreemdelingen" uit Zutphen en Hanhorst hebben de naam Lerinck als hoofdnaam aangenomen, nadat een van hen met een meisje Lerinck uit Doesburg was getrouwd. Over hen schrijf ik in Lerinck Zutphen . Ik betoog daar dat zij waarschijnlijk van Deense piraten of Noormannen afstamden.

Over de Doesburgse Lerincks heb ik als oudste vermelding een stuk uit 1333 gevonden (het kan best zijn dat er nòg oudere regesten of oorkonden zijn). Het zijn rechters van de Hertog van Gelre, schepenen, rentmeesters en burgemeesters van Doesburg. Een is zelfs schatmeester van de Graaf van Zutphen. En verder zijn zij grootgrondbezitters. Ik neem aan dat zij hun geld met handel verdienden, maar daarover heb ik geen aanwijzingen kunnen vinden. Zij voerden het zelfde familiewapen als de familie Momm van Kell. Enkele van de dochters huwden adellijke partijen als Van Meekeren en Van Broechusen, maar dat wil niet zeggen dat de Doesburgse Lerincks zelf van adel waren. Sommige woonden op een Havezathe of buitengoed, zowel als in de stad, maar in ridderschappen worden zij niet genoemd. 

Een samenvatting van wat ik over hen ben te weten gekomen tijdens uitvoerige speurtochten door archieven heb ik in een document vastgelegd. Daarin besteed ik ook aandacht aan de herkomst en de betekenis van deze oude achternaam, die uiteindelijk mijn achternaam is (in een nieuwere spelling).


                

Links: zegel van Gerard Lerinck (1345), rechts zegel van Herman Lerinck (rechter, ca. 1333).  Het zegel van Herman Lerinck is bijzonder doordat er een z.g. triskelion (driebeen) op is afgebeeld, een Keltisch zonneradsymbool. In het schild zien wij een op drie rijen geschaakte dwarsbalk, net als bij Warner Lerinck (rechter) en Willem Lerinck (rechter) (zie hier onder). Gerard Lerinck gebruikte als schepen van de stad Doesburg een zegel met twee dwarsbalken. De twee dwarsbalken worden bij hem vergezeld door een gotische letter G boven rechts (dat is voor de kijker links, want een wapen wordt in de heraldiek altijd beschreven alsof men er achter staat) en enkele klaverblaadjes (bron: Muschart).


                                                                      

Links zegel van Warner Lerinck (ca. 1494). Rechts: Zegel van Willem Lerinck, (ca. 1364) met drie geschakeerde dwarsbalken en een ster.


Wil je weten of je van de Doesburgse of de Zutphense Lerincks afstamt? Of je een familiewapen hebt? Hoe machtig zij waren in de Middeleeuwen?

Ik stel mijn bevindingen voor een gering bedrag beschikbaar. 10 euro voor een op maat geschreven digitaal verhaal over jouw voorouders met deze achternaam, aangevuld met afbeeldingen van familiewapens, enz. 


Het geld gebruik ik om mijn kosten te bestrijden. Ik bezoek archieven in heel Nederland, in België en in Duitsland. En maak kosten voor printen, kopiëren, enz. 


Denk je dat je tot de Zutphense tak behoort? Kijk dan onder Lerinck Zutphen.

Het boek over de geslachtsnaam Leerink/Lerink/Leering is uitverkocht.
Ik laat het alleen herdrukken als er voldoende belangstelling voor is. Het zal door zijn omvang en de vele afbeeldingen in kleur en z/w ongeveer 35 euro kosten.