Het duistere licht

(Das dunkle Licht)

Dit boek behandelt de invloed van de gnosis op de dichter Friedrich Hölderlin, die veertig jaar van zijn leven als waanzinnige in een toren, de zogenaamde "Hölderlinturm" in Tübingen doorbracht. Hij deelde als student een kamer met de latere filosofen Hegel en Schelling. Ik heb ontdekt dat de jonge studenten in Tübingen uitvoerig les kregen over de vroegchristelijke gnosis en dat deze in elk geval het werk van Hölderlin en Schelling beïnvloed heeft. Het boek behandelt de gnosis, het manicheïsme, de leer van Marcion, de bekentenissen van Augustinus en andere stromingen, maar ook occulte werken van Hölderlin's tijdgenoten. Verder komt Hölderlin's waanzin ter sprake, o.a. de vraag of het waar is dat deze zijn waanzin simuleerde, de z.g. "These vom edlen Simulanten". Veel nieuwe inzichten m.b.t. het werk van Hölderlin, onder andere een nieuwe vondst over de figuur Adamas in de briefroman Hyperion. 300 pagina's. € 19,90 + € 3,90 verzendkosten. Bestellen via:   hleerink@planet.nl

Auteur: Herbert Leerink

ISBN 978-90-813445-3-1

Zeven letters, zeven eeuwen - De zwerftocht van een naam

De geschiedenis, de betekenis en de verspreiding van de naam Lerinck worden onderzocht. De naam duikt voor het eerst op rond 1340 in Steenderen, Baak en Doesburg; later ook in Zutphen, waar de familie Pieligrim de naam Lerinck eenvoudig adopteerde. Hij verspreidt zich door de Liemers, de Achterhoek en delen van Westfalen. Later handhaaft hij zich in de varianten Leerink, Lerink en Leering in delen van Nederland, in Zuid Afrika (Leerink), in Canada (Leering), in Japan en Engeland (Leerink) en in de Verenigde Staten (Leerink).

Naamdragers, vestigingsgebieden en verspreiding in de periode 1300 tot 2000 worden uitgebreid beschreven. Ook de spellingsgeschiedenis en de betekenis van de naam komen aan de orde. 230 pagina's. € 30,00 (door de vele foto's) + verzendkosten.

Auteur: Herbert Leerink

ISBN 978-90-813445-2-4

Uitverkocht. Wordt alleen bij voldoende vraag herdrukt.


Op reis met Maria - De schoonheid achterna

Reisverhalen 1998 - 2008. Kris kras door het Avondland. Landschappen, cultuur en literatuur worden beschreven in een column-achtige stijl. 85 pagina's. € 15,- + verzendkosten

Auteur: Herbert Leerink

ISBN 978-90-813445-1-7

Is momenteel uitverkocht. Tweede, uitgebreide druk van ca. 200 pagina's is in de maak.

Dialect is meer dan tongval

Essay over de plaats van het Nedersaksisch binnen een groter taalverband. De auteur is als dialectspreker en germanist geïnteresseerd in de verhouding van de standaardtaal en de dialecttalen. Hebben de laatsten een overlevingskans? Zijn dialectsprekers tweetalig? Wat zijn de voordelen van tweetaligheid?   49 pagina's. € 7,- + verzendkosten.

Auteur: Herbert Leerink

ISBN 978-90-813445-0-0

Momenteel niet verkrijgbaar. Wordt herdrukt bij voldoende vraag.


11 Tankbat - Alfa Eskadron

Regiment Huzaren van Sytzama

Herinneringen van lichting 66-6 en hun aanvoerders. Wat maakten dienstplichtige officieren, onderofficieren, korporaals en huzaren mee tijdens de Koude Oorlog? Hoe ervoer een officier van de Cavalerie het leiding geven aan een stel jongens die tegen hun zin in zware tanks over de Noordduitse laagvlakte en de Oirschotse heide moesten denderen?      118 pagina's.  Bijdragen van Oeds Sligtenbree, Hans Brouwer, Henne Roelvink, Harry van Veelen, e.v.a. Redactie: Herbert Leerink

Uitverkocht. Wordt niet herdrukt.