Hölderlin en de gnosis

Ik ben aan het laatste hoofdstuk begonnen van mijn boek over gnosis, mythe en waanzin bij Friedrich Hölderlin. Wie gaat het uitgeven? Er wordt nogal veel overhoop gegooid in de heilige huisjes van de germanisten die Hölderlin onderzoeken, dan wel onderzocht hebben. Wie zal zich daaraan wagen? Ooit had het een dissertatie moeten worden, maar die is er door privé omstandigheden nooit gekomen. Het aanbod om in Bonn te promoveren heb ik moeten laten schieten. Ik moet het nu alleen doen. Desnoods zelf uitgeven. Ik heb al een isbn-nummer! Academische erkenning zou leuk zijn, maar is niet het doel. Het doel is publiek te maken wat ik aan nieuws over Hölderlin te vertellen heb. Dat zal moeilijk genoeg zijn, want weinigen zijn bereid zich in te laten met esoterische of occulte werken, zelfs als het om de grote Hölderlin  gaat, die in het esoterische broeinest Tübingen studeerde. Christelijke en  klassieke mythen zijn voor onderzoekers nooit een probleem geweest, maar Oriëntaalse mythen (Slangenbroeders, manicheïsten, marcioniten en mandeeërs) zijn kennelijk een brug te ver. Ik heb in de afgelopen jaren echter gemerkt dat veel niet-germanisten in Hölderlin geïnteresseerd raken als je over zijn interesse in het occulte vertelt. En daarbij was het een man die als een moderne Daedalus een waanzinnige strijd voerde met andere goden, scheppende kunstenaars genaamd. Spannend genoeg!